Άρθρα

To Carstats.gr προσφέρει στους χρήστες του, τη δυνατότητα διατήρησης ηλεκτρονικού αρχείου επισκευών των οχημάτων τους και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για το όχημα τους αλλά και για την χρήση οχημάτων άλλων εταιριών. Τα δεδομένα καταχωρίζονται απο τους ίδιους τους χρήστες και μόνο οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη για την εγκυρότητα τους. Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται από τη συλλογή των δεδομένων προκύπτουν από τα δεδομένα των χρηστών και το Carstats.gr τα επεξεργάζεται με λογισμικό που δεν αλλοιώνει με οποιοδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.


To Carstats.gr βεβαιώνει πως τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν εμπιστευτικά και υπόκεινται στο νόμο περί διατήρησης βάσης δεδομένων προσωπικών στοιχείων. Δεν δίδονται ούτε εμφανίζονται σε κανέναν φορέα ή τρίτο πρόσωπο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του και για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
Σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών του Carstats.gr από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, τo Carstats.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών αυτών προς τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό του. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψουν τα στοιχεία τους από τη βάση δεδομένων του Carstats.gr χωρίς καμία συνέπεια για αυτούς.

 

To Carstats.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που δημοσιεύονται από τους επισκέπτες στο φόρουμ . Τα σχόλια αυτά εκφέρουν την προσωπική γνώμη των συντακτών τους. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε και πρέπει να θεωρούνται έγκυρη πηγή πληροφόρησης.
To Carstats.gr δεν λογοκρίνει το περιεχόμενο των σχολίων. Ωστόσο, πραγματοποιεί έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η μή ύπαρξη χυδαιολογιών, υβρεολογίου, ανάρμοστου ή ασχέτου περιεχομένου. Ο έλεγχος αυτός σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή των περιεχομένων των σχολίων από τo Carstats.gr, ακόμα και μετά από τη δημοσίευσή τους, ούτε αποδοχή ευθύνης σε περίπτωση ποινικής δίωξης λόγω του περιεχομένου αυτού. Οι συντάκτες των σχολίων είναι απόλυτα, μόνοι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών.


Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Carstats.gr οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη δικαστική αξίωση, λόγω παράβασης του νόμου από κάποιον επισκέπτη, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει, με δικά του έξοδα, σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία του ζητηθεί. Σε περίπτωση δε, που λόγω της νομικής αυτής διαδικασίας, τo Carstats.gr υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, ο επισκέπτης αυτός οφείλει να τους αποζημιώσει πλήρως.
To Carstats.gr διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύσει σχόλια, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, ή ακόμη και να διαγράφει σχόλια από τη βάση δεδομένων, ακόμη και μετά τη δημοσίευσή τους.

 

H υπηρεσία παρουσίασης στατιστικών στοιχείων παρέχεται από το Carstats.gr "ώς έχει" χωρίς εγγυήσεις και μπορεί να τερματιστεί μερικώς ή ολικώς ανά πάσα στιγμή. Για τη λειτουργία της παρουσίασης χρησιμοποιείται λογισμικό, που περιλαμβάνει αρκετά αξιόπιστους μηχανισμούς προστασίας από προσπάθειες εξαπάτησης. To Carstats.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση πραγματοποίησης μη ανιχνεύσιμων τέτοιων προσπαθειών. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, παρακαλούμε να το αναφέρετε αμέσως στo Carstats.gr, ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.


Οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, τα σήματα εταιριών που χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στο Carstats.gr είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια χρήση όπως προβλέπεται από τους αρχικούς ιδιοκτήτες των σημάτων αυτών.


Το Carstats.gr δεν υπόσχεται την αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο και δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του ή / και των στοιχείων που περιέχονται σ'αυτον. Η επίσκεψη στο Carstats.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.